wyjść

Czasem mam ochotę
Wyjść i nie wrócić.
A na pożegnanie,
Skoro nigdy nie przyjdę
Z powrotem,
Splunąć w twarz
Temu, który został.
I kamieniem rzucić…
Nie, nawet tego nie jest wart, nie…
Po prostu ruszę – tam, gdzie droga prosta,
Tam będę zmierzać,
Aż znajdę wyjście w końcu,
Aż przestanę nie dowierzać,
Aż spojrzę w twarz słońcu,
Aż…
Zrozumiem, że z siebie nie wyjdę…

13.01.2008, Enklawa

nieśmiertelność

Ja czuję nieśmiertelność,
Nieśmiertelność tworzę…
Nieśmiertelność śmiertelności,
Której iskra przedwieczna
Jest domowym ogniskiem,
Której krwawy płomień
Jest końca początkiem.
Póki iskra w niej gości,
Póki klęczę w pokorze
Przed majestatem
Tej największej z trzech,
Póty potęga bezsprzeczna
I mądrość na me dłonie
Złożone, mające z Początkiem
Wspólne źródło. Gdy złamię wszystkie
Jej nakazy, niech
Będę przeklęty, a nieśmiertelność
Ma zamknięta za kratę.

26/27.03.2008, Enklawa

echo przeszłości

krew
w uszach tętni
pulsuje
zew
oni chętni
ja czuję
krzyk
echo przeszłości
honoru
szyk
niezłomnej jedności
wobec terroru
codzienni
duchem wielcy
ostoja
tętni
krew tysięcy
choć moja

8.08.2013, Poznań-Toruń

anioły ślepną

anioły ślepną
bledną
nie lecą
tkwią w sobie
nieogarnięte
Anioł tonie
płonie
biel po świecie rozsiana
ideał sięgnął bruku
podaj mi dłoń

15.06.2013, Kraków

żyj

jesteś snem
póki wierzysz
że stać Cię
jedynie na śnienie
z dnem
się zderzysz
nim nauczysz się
oddychać marzeniem
żyj
11.03.2013, Kraków

Ponad chmury, ponad świat

ponad chmury, ponad świat,
gdzie z płonącym horyzontem
życie pali swe granice
poza pamięć, rozumienie,
by wyzbyty przyzwyczajeń
sensu szukać tu na nowo
za przygodą, za impulsem,
by bez mapy i bez planu
skarb odnaleźć tu przedwieczny
w zgodzie z sobą, z biciem serca,
by skarb ten odnaleziony
był okruchem własnej duszy

28/29.01.2013, Kraków